Únor 2008

...soutěže...bleskovky...

29. února 2008 v 16:10 | topy |  Blog
Ahoj...
no...moc už na tento blog nechodim a nic moc sem už nepřidavam ale necham ho tu :)
chtěla bych jen říct že nemam zajem se zapojovat do žadné soutěže ani bleskovky a nebudu ani hlasovat takže mi prosim NEPOSILEJTE ŽADNÉ odkazy na nějake pitome soutěže a bleskovky a co ja vim co ještě...děkuju

Muse - Starlight + překlad

29. února 2008 v 15:58 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
Far away
The ship is taking me far away
Far away from the memories
Of the people who care if I live or die

Starlight
I will be chasing your starlight
Until the end of my life
I don't know if it's worth it anymore

And hold you in my arms
I just wanted to hold
You in my arms

My life
You electrify my life
Lets conspire to re-ignite
All the souls that would die just to feel alive

But I'll never let you go
If you promise not to fade away
Never fade away

Our hopes and expectations
Black holes and revelations
Our hopes and expectations
Black holes and revelations

Hold you in my arms
I just wanted to hold
You in my arms

Far away
The ship is taking me far away
Far away from the memories
Of the people who care if I live or die

I'll never let you go
If you promise not to fade away
Never fade away

Our hopes and expectations
Black holes and revelations
Yeah
Our hopes and expectations
Black holes and revelations

Hold you in my arms
I just wanted to hold
You in my arms

I just wanted to hold

Hvězdná žáře

Daleko,
Loď mě bere daleko
daleko od vzpomínek
na lidi, kteří dbali o to, jetli žiju nebo umírám.

Záře hvězd
Budu chytat záři hvězd,
až do konce mého života.
Nevím, jestli to ještě má cenu.

A držet tě v mém náručí,
Já jen chci držet
tě v náručí

Můj život
Tys uchvátila můj život,
nech zosnovat znovuzapálení
Všech duší, které by umíraly, jen cítit se naživu.

Ale nenechám tě odejít,
když slíbíš, že nezmizíš pryč,
nikdy nezmizíš pryč.

Naše naděje a očekávání,
černé díry a odhalení,
naše naděje a očekáváni,
černé díry a odhalení.

Držet tě v mém náručí,
Já jen chci držet
tě v náručí

Daleko,
Loď mě bere daleko
daleko od vzpomínek
na lidi, kteří dbali o to, jetli žiju nebo umírám.

Ale nenechám tě odejít,
když slíbíš, že pomalu zmizíš pryč,
nikdy pomalu nezmizíš pryč.

Naše naděje a očekávání,
černé díry a odhalení,
yeah,
naše naděje a očekávání,
černé díry a odhalení.

Držet tě v mém náručí,
Já jen chci držet
tě v náručí.

Já jen chci držet.


The Used - I'm A Fake + překlad

29. února 2008 v 15:50 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
Small, simple, safe price
Rise the wake and carry me with all of my regrets
This is not a small cut that scabs, and dries, and flakes, and heals
And I am not afraid to die
I'm not afraid to bleed, and fuck, and fight.
I want the pain of payment
What's left, but a section of pigmy size cuts
Much like a slew of a thousand unwanted fucks
Would you be my little cut?
Would you be my thousand fucks?
And make mark leaving space for the guilt to be liquid
To fill, and spill over, and under my thoughts
My sad, sorry, selfish cry out to the cutter
I'm cutting trying to picture your black broken heart
Love is not like anything
Especially a fucking knife

Look at me, you can tell
By the way I move and do my hair
Do you think that it's me or it's not me?
I don't even care
I'm alive
I don't smell
I'm the cleanest I have ever been.
I feel big, I feel tall, I feel dry (dry)

[Chorus:]
Just look at me, look at me now
I'm a fake [x4]
Just look at me, look at me now
I'm a fake [x4]

Do I drink? Do I date?
I've got perfect placement all my ink
Satisfied, in your eyes
I'm the biggest fan I've got right now
I made sure, that I look how I wanted to look
The people around me, the people surround me
I feel big, I feel tall, I feel dry (dry)

[Chorus]

My stomach hurts now, and all tied off in lace
I pray, I beg for anything, to hit me in the face
and this sicknes isn't me, I pray to fall from grace
The last thing I see is feeling
And I'm telling you I'm a fake [x4]
And I'm telling you I'm...

[Chorus]

Jsem falešný

Malá, jednoduchá cena záchrany
Vstanu a zajímám se o všechnu mou lítost
Toto není malý strup od říznutí
A nebojím se smrti
Nebojím se krvácení, a jebání a boje
Chci za bolest zaplatit
Co je opuštění, ale část z malého říznutí
Jako velmi nechtěně tisíckrát zabít
Můžeš mě trochu říznout?
Můžeš semnou tisíckrát vyjebat?
A robení prostoru pro puštění viny co má být zničena
Plné, rozlité a pod níma myšlankama
Moje smutná, promiň, sám brečím
Znovu řezám do obrazu tvého zlomeneného, černého srdce
Láska není jen něco
Zvlástě skurvený nůž

Podívej se na mě, pokud můžeš říct
Na cestě se pohybuji a moje vlasy
Myslíš si, že to jsem já nebo nejsem?
Nepotřebuji stejnou péči
Jsem živí
Nic necítím
Jsem nejčistější, co jsem kdy byl
Cítím se velký, vysoký, suchý (suchý)

Jen se na mě podívej, podívej se na mě teď!
Jsem falešný (4x)
Jen se na mě podívej, podívej se na mě teď!
Jsem falešný (4x)

Napiji se? Mám schůzku?
Mám nejlepší místo ze všech mích
Uspokojení v tvích očích
Jsem největší fanda kterého teď mám
Jsem si jistý, co vidím a hledám
Lidé okolo mě, lidé co mě obklíčili
Cítím se velký, vysoký, suchý (suchý)

Jen se na mě podívej, podívej se na mě teď!
Jsem falešný (4x)
Jen se na mě podívej, podívej se na mě teď!
Jsem falešný (4x)

Bolí mě břicho, a rozvazuji krajku
Modlím se, žebrám o cokoli, udeřte mě do obličeje
A tatko choroba není ve mě, modlím se za pád milosti
To je poslední věc co jsem viděl a cítil
A já jsem ti říkal že jsem falešný (4x)
A já jsem ti říkal že jsem...

Jen se na mě podívej, podívej se na mě teď!
Jsem falešný (4x)
Jen se na mě podívej, podívej se na mě teď!
Jsem falešný (4x)


The Used - Yesterdays feelings + překlad

29. února 2008 v 15:41 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
Close my eyes and move to the back of my mind
Where worries are washed out to sea
See the changes, people's faces blurred out
Like the sun spots or raindrops
Now all those feelings, those yesterdays feelings will all be lost in time
but today I've wasted away for today is on my mind
Left the only worries I had in my hands
Away from the light in my eyes
Holding tight and try not to hide how I feel
'Cause feelings mean nothing now
All those feelings, those yesterdays feelings will all be lost in time
but today I've wasted away for today is on my mind
(yeah today is on my mind)
Now I can't care to worry
I'm feeling so lonely
Breaking apart all this love in my heart
Close my eyes and move to the back of my mind
Where feelings mean nothing now
All those feelings, those yesterdays feelings
will all be lost in time (all be lost in time)
But today I've wasted away for today is on my mind
for today is on my mind
yeah today is on my mind
Now I can't care to worry
I'm feeling so lonely
Breaking apart all this love in my heart
Včerejší pocity

Zavři mi oči a přesuň se do zadní části mé mysli,
kde se starosti vyplavují do moře
vidím ty změny, tváře lidí zastřené
jako sluneční skvrny nebo kapky deště

Teď všechny tyhle pocity, tyhle včerejší pocity
Budou všechny včas zapomenuty
Ale dnešek jsem promrhal,
pro dnešek jsou v mé mysli.

Opustil jsem starosti, které jsem měl v rukou, ty jediné,
daleko od světla svých očích
je držím pevně a nezkouším skrýt, jak se cítím
protože pocity teď neznamenají nic

Teď všechny tyhle pocity, tyhle včerejší pocity
budou všechny včas zapomenuty.

Ale dnešek jsem promrhal,
pro dnešek jsou v mé mysli.
(ano, dnes jsou v mé mysli)

Teď nemůžu stát o úzkost
Cítím se tak osamělý
Všechna ta láska v mém srdci se láme na kusy

Zavři mi oči a přesuň se do zadní části mé mysli,
Kde teď pocity neznamenají nic

Všechny tyhle pocity, tyhle včerejší pocity
budou všechny včas zapomenuty (všechny včas zapomenuty)
Ale dnešek jsem promrhal,
pro dnešek jsou v mé mysli,
pro dnešek jsou v mé mysli
ano, dnes jsou v mé mysli

Teď nemůžu stát o úzkost
Cítím se tak osamělý
Všechna ta láska v mém srdci se láme na kusy