Říjen 2007

Oasis - Champagne Supernova + překlad

25. října 2007 v 15:22 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
How many special people change
How many lives are living strange
Where were you while we were getting high?

Slowly walking down the hall
Faster than a cannonball
Where were you while we were getting high?

Someday you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Someday you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova in the sky

Wake up the dawn and ask her why
A dreamer dreams she never dies
Wipe that tear away now from your eye

Slowly walking down the hall
Faster than a cannonball
Where were you while we were getting high?

Someday you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Someday you will find me
Caught beneath the land slide
In a champagne supernova
A champagne supernova

Coz people believe that they're
Gonna get away for the summer
But you and I, we live and die
The world's still spinning around
We don't know why
Why why why why

How many special people change
How many lives are living strange
Where were you while we were getting high?

Slowly walking down the hall
Faster than a cannonball
Where were you while we were getting high?

Someday you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova in the sky
Someday you will find me
Caught beneath the landslide
In a champagne supernova
A champagne supernova

Coz people believe that they're
Gonna get away for the summer
But you and I, we live and die
The world's still spinning around
We don't know why
Why why why why

How many special people change
How many lives are living strange
Where were you while we were getting high?

We were getting high (9x)

Šampaňská superhvězda

Kolik vyjímečných lidí se vystřídá,
kolik životů je nezvykle prožitých.
Kde jste byli ve chvíli, když jsme stoupali na vrchol ?
Náhle sestupju ze Síně slávy,
rychleji než dělostřelecká koule.
Kde jste byli ve chvíli, když jsme stoupali na vrchol ?

Jednoho dne mě objevíte
zachycenýho pod lavinou
vedle šampaňské superhvězdy na nebi.
Jednoho dne mě objevíte
zachycenýho pod lavinou
vedle šampaňské superhvězdy,
šampaňské superhvězdy.

Slunce vstávej a zeptej se jí proč
snílci sní, že nikdy nezemře,
teď si utři slzu z oka.
Náhle sestupuju ze Síně slávy,
rychleji než dělostřelecká koule.
Kde jste byli ve chvíli, když jsme stoupali na vrchol ?

Jednoho dne mě objevíte
zachycenýho pod lavinou
vedle šampaňské superhvězdy na nebi.
Jednoho dne mě objevíte
zachycenýho pod lavinou
vedle šampaňské superhvězdy,
šampaňské superhvězdy.

I přesto lidé věří, že právě oni jsou těmi,
kteří se dostanou na výsluní,
ale vy i já, my žijeme a umíráme.
Svět se otáčí pořád dokola,
my nechápeme proč.
Proč, proč, proč, proč ?

Kolik vyjímečných lidí se vystřídá,
kolik životů je nezvykle prožitých.
Kde jste byli ve chvíli, když jsme stoupali na vrchol ?
Náhle sestupuju ze Síně slávy,
rychleji než dělostřelecká koule.
Kde jste byli ve chvíli, když jsme stoupali na vrchol ?

Jednoho dne mě objevíte
zachycenýho pod lavinou
vedle šampaňské superhvězdy na nebi.
Jednoho dne mě objevíte
zachycenýho pod lavinou
vedle šampaňské superhvězdy,
šampaňské superhvězdy.

I přesto lidé věří, že právě oni jsou těmi,
kteří se dostanou na výsluní,
ale vy i já, my žijeme a umíráme.
Svět se otáčí pořád dokola,
my nechápeme proč.
Proč, proč, proč, proč ?

Kolik vyjímečných lidí se vystřídá,
kolik životů je nezvykle prožitých.
Kde jste byli ve chvíli, kdy jsme stoupali na vrchol ?
Když jsme stoupali na vrchol ? (x9)

Stacie Orrico - Stuck + překlad

21. října 2007 v 13:52 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
I… can't get out of bed today
Or get you off my mind
I just can't seem to find a way
To leave the love behind

I ain't tripping
I'm just missing you
You know what I'm saying
You know what I mean

You've kept me hanging from a string
While you make me cry
I've tried to give you everything
But you just give me lies

I ain't tripping
I'm just missing you
You know what I'm saying
You know what I mean

Every now and then when I'm all alone
I'd be wishing that you would call me on the telephone
Say you want me back but you never do
I feel like such a fool
There's nothing I can do
I'm such a fool for you

I can't take it
What am I waiting for?
I'm still breaking
I miss you even more
And I can't fake it
The way I could before
I hate you but I love you
I can't stop thinking of you
It's true, I'm stuck on you

Now loves a broken record that's been
Skipping in my head
I keep singing yesterday
Why we have to play these games we play

I ain't tripping
I'm just missing you
You know what I'm saying
You know what I mean
Every now and then when I'm all alone
I'd be wishing that you would call me on the telephone
Say you want me back but you never do
I feel like such a fool

I can't take it
What am I waiting for?
I'm still breaking
I miss you even more
And I can't fake it
The way I could before
I hate you but I love you
I can't stop thinking of you
It's true, I'm stuck on you

Every now and then when I'm all alone
I'd be wishing that you would call me on the telephone
Say you want me back but you never do
I feel like such a fool
There's nothing I can do
I'm such a fool for you

I can't take it
What am I waiting for?
I'm still breaking
I miss you even more
And I can't fake it
The way I could before
I hate you but I love you
I can't stop thinking of you
I hate you but I love you
I can't stop thinking of you
Don't know what to do
I'm stuck on you

Zblázněná


Já ... nedokážu dnes vstát z postele
Ani na tebe přestat myslet
Zřejmě nenajdu způsob
jak se zbavit té lásky

Nechci se vracet,
jen se mi stýská
Víš,co chci říct
Víš,co tím myslím

Držel jsi mě jak na drátku
Proč jsi mě rozplakával
Snažila jsem se ti dát všechno
Ale ty jsi mi dal jen lži

Nechci se vracet,
jen se mi stýská
Víš,co chci říct
Víš,co tím myslím

Pokažde když jsem sama
Si přeji,abys mi zavolal
Řekl mi,abych se vrátila
Ale to ty nikdy neuděláš
Připadám si jako blázen
Prostě nemůžu nic dělat
Jsem do tebe blázen

Nevydržím to
Na co čekám?
Mám pořád ještě zlomené srdce
Stýská se mi po tobě čím dál víc
A nemůžu předstírat
Tak jako dřív
Nenávidím tě, ale miluji tě
Nedokážu přestat na tebe myslet
Je to pravda, jsem do tebe zlázněná

Láska je jako poškrábaná deska
Která mi přeskakuje v hlavě
Pořád zpívám o včerejšku
Proč jsme museli hrát hrát
Ty hry, co jsme hráli?

Nechci se vracet,
jen se mi stýská
Víš, co chci říct
Víš, co tím myslím

Pokažde když jsem sama
Si přeji, abys mi zavolal
Řekl mi, abych se vrátila
Ale to ty nikdy neuděláš
Připadám si jako blázen
Prostě nemůžu nic dělat
Jsem do tebe blázen

Nevydržím to
Na co čekám?
Mám pořád ještě zlomené srdce
Stýská se mi po tobě čím dál víc
A nemůžu předstírat
Tak jako dřív
Nenávidím tě,ale miluji tě
Nedokážu přestat na tebe myslet
Je to pravda,jsem do tebe zlázněná

Pokažde když jsem sama
Si přeji, abys mi zavolal
Řekl mi, abych se vrátila
Ale to ty nikdy neuděláš
Připadám si jako blázen
Prostě nemůžu nic dělat
Jsem do tebe blázen

Nevydržím to
Na co čekám?
Mám pořád ještě zlomené srdce
Stýská se mi po tobě čím dál víc
A nemůžu předstírat
Tak jako dřív
Nenávidím tě, ale miluji tě
Nedokážu přestat na tebe myslet(2x)
Nevím, co mám dělat,
jsem do tebe zblázněná

Gaia Mesiah - I'm The Boss Of Me + překlad

20. října 2007 v 15:11 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
I am flying on the island full of dreams and chances
Listening to the flowers which grow through experiences
Driving through a roaring land wanna rip me from
inside
Who are you and who I am
And everything is wasted

I´m breaking up with history which lays in my own memory
Sun is full of trust (in my land) I feel that it´s all in my hands
Storms and huricanes can flow (under expectation)
Who are you and who I am
And everything is wasted

Chor: I´m learning the joy of life is mine to find
New adventures those who won´t come stay behind
I am burning there´s so much that I want to do
It is my life, I´m the boss of me

Everyone is crying when the time is too late
I´m starring in a mirror and my heart stoped cold with hate
Full of broken dreams (and I blamed you it´s true)
Who are you and who I am
And everything is wasted

Jsem svůj šéf

Létám na ostrově plného snů a šancí
poslouchám rostliny rostoucí skrz zkušenosti
řídím přes bouřlivou zem, chci se vytrhnout zevnitř
kdo jsi ty a kdo jsem já
a všechno je ztraceno

Rozbíjím historii která je v mé vlastní paměti
slunce je plné víry (v mé zemi), cítím že vše je v mých rukou
bouře a hurikány mohou proudit (pod očekáváním)
kdo jsi ty a kdo jsem já
a všechno je ztraceno

Učím se, že blaho života je najít se
nová dobrodružství, ta, která nezůstávají vzadu
hořím, je toho tolik co chci dělat
je to můj život, jsem svůj vlastní šéf

Každý brečí když už je příliš pozdě
zírám do zrcadla a moje srdce zchladlo nenávistí
plné zlomených snů (a já tě viním že je to pravda)
kdo jsi ty a kdo jsem já
a všechno je ztraceno

Rozbíjím historii která je v mé vlastní paměti
slunce je plné víry (v mé zemi), cítím že vše je v mých rukou
bouře a hurikány mohou proudit (pod očekáváním)
kdo jsi ty a kdo jsem já
a všechno je ztraceno

Učím se, že blaho života je najít se
nová dobrodružství, ta, která nezůstávají vzadu
hořím, je toho tolik co chci dělat
je to můj život, jsem svůj vlastní šéf (2x)


Kryštof - OnaNe

14. října 2007 v 17:51 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
Tančím jen se svým tělem
a zkouším sám k sobě vzplanout
synteticky přec neuměle
seznámím svou levou část s pravou…
Chvíle se míjí
a nad nimi vzduchem
splývaje kroužím jak orchideje,
už jsem si blízko a pomalu tuším,
mám v sobě dotyk a to ticho, co se chvěje
…už vím, co se děje, už vím
Cítím ty slzy
ty vody, co samy jsou
s úsměvem umřou mi pod řasou
Cítím ty slzy
ty vody, co samy jsou...
Vznáší mě z kapek potu
ty páry až k nebi někam ke stropům,
tam v mlhu se srazím a v rozesněžení
svou touhu zmrazím a světlo v tmu změním...
Pak v divadle stínů
sám v hlavní roli
jsem zároveň divák
co nadšeně tleská a uvnitř ho bolí
že v peřejích peřin a průsvitných snech
jsem vrahem vteřin
umírám ve sklech a tajím dech
…a tajím
Cítím ty slzy,
ty vody, co samy jsou,
s úsměvem umřou mi pod řasou.
Cítím ty slzy,
ty vody, co samy jsou,
s úsměvem umřou mi pod řasou.
Cítím ty slzy
Cítím ty slzy
Cítím ty slzy,
ty vody, co samy jsou,
s úsměvem umřou mi pod řasou.
Cítím ty slzy
Cítím ty slzy
Cítím ty slzy
a to mě mrzí,
a to mě mrzí,
a to mě mrzí
a mrzí
a mrzí
a mrzí

Strokes - You Only Live Once + překlad

8. října 2007 v 15:06 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
Some people think they're always right
Others are quiet and uptight
Others they seem so very nice nice nice nice (oh-ho)
Inside they might feel sad and wrong (oh no)

Twenty-nine different attributes
Only seven that you like
Twenty ways to see the world (oh-ho)
Twenty ways to start a fight (oh-ho)

Oh don't don't don't get out
So I can see the sunshine
I'll be waiting for you, baby
Cause I'm through
Sit me down
Shut me up
I'll calm down
And I'll get along with you

Men don't notice what they got
Women think of that a lot
One thousand ways to please your man (oh-ho)
And neither one requires a plan (I know)

And countless dire religions, too
It doesn't matter which to choose (oh no)
One stubborn way to turn your back (oh-ho)
I guess I've tried and I refuse (oh-ho)

Oh don't don't don't get out
So I can see the sunshine
I'll be waiting for you, baby
Cause I'm through
Sit me down
Shut me up
I'll calm down
And I'll get along with you
Alright

Shut me up
Shut me up
And I'll get along with you


Žiješ jen jednou

někteří lidi si myslí že maj vždycky pravdu
ostatní jsou tišší a úzkoprsý
jiní vypadají tak moc mile mile mile mile oh-o
uvnitř se ale mohou cítit smutně a špatně ale ne

dvacet devět různejch vlastností
jenom sedm co máš rád
dvacet způsobů vidění světa oh-o
dvacet způsobů ja začít boj oh-o

oh ne ne nedostaň se ven
tak budu moct vidět sluneční svit
počkám na tebe miláčku
protože jsem skrz
posaď mě
zavři mi pusu
uklidním se
a budu s tebou

muži si nevšímaj toho co maj
ženy o tom tolik přemýšlí
tisíc způsobů jak potěšit svého muže oh-o
a žádný nepotřebuje plán ja vim

a nespočet hrozných náboženství, taky
nezáleží na tom který si vybereš ale ne
jeden tvrdohlavý způsob jak ohnout ti záda oh-o
myslim že sem to zkusil a odmítám to oh-o

oh ne ne nedostaň se ven
tak budu moct vidět sluneční svit
počkám na tebe miláčku
protože jsem skrz
posaď mě
zavři mi pusu
uklidním se
a budu s tebou
tak jo

zavři mi pusu
zavři mi pusu
a budu s tebou


John Legend - Ordinary People + překlad

7. října 2007 v 20:11 Texty + překlady k písničkám + videa
Girl im in love with you
This ain't the honeymoon
Past the infatuation phase
Right in the thick of love
At times we get sick of love
It seems like we argue everyday

I know i misbehaved
And you made your mistakes
And we both still got room left to grow
And though love sometimes hurts
I still put you first
And we'll make this thing work
But I think we should take it slow

We're just ordinary people
We don't know which way to go
Cuz we're ordinary people
Maybe we should take it slow

Take it slow oh, oh, this time we'll take it slow
Take it slow oh, oh, this time we'll take it slow

This ain't a movie no
No fairy tale conclusion ya'll
It gets more confusing everyday
Sometimes it's heaven sent
Then we head back to hell again
We kiss then we make up on the way

I hang up you call
We rise and we fall
And we feel like just walking away
As our love advances
We take second chances
Though it's not a fantasy
I Still want you to stay

We're just ordinary people
We don't know which way to go
Cuz we're ordinary people
Maybe we should take it slow

Take it slow oh, oh, this time we'll take it slow
Take it slow oh, oh, this time we'll take it slow

Take it slow
Maybe we'll live and learn
Maybe we'll crash and burn
Maybe you'll stay, maybe you'll leave,
maybe you'll return
Maybe another fight
Maybe we won't survive
But maybe we'll grow
We never know baby youuuu and I

We're just ordinary people
We don't know which way to go
Cuz we're ordinary people
Maybe we should take it slow (Heyyy)
We're just ordinary people
We don't know which way to go
Cuz we're ordinary people

Take it slow oh, oh, this time we'll take it slow
Take it slow oh, oh, this time we'll take it slow
This time we'll take it slow

Obyčejní lidé

Děvče, miluji Tě
ale toto není jako líbanky
prošli jsme fází bláznívé lásky
jsme přesně v ohnisku lásky
občas jsme z něj byli nemocní
zda se jako by jsme se hadali každy den

vím že jsem se škaredě choval
a ty se se zmyslila
oba stále necháváme růst možnost odchodu
i když láska občas bolí
stále si pro mě ta nejdůležitější
spolu dokážeme, aby to dál fungovalo
ale myslim si, že byjsme na to měli jít pozvolna

jsme jen obyčejní lidé
nevíme, kterou cesou dále jít
jenže jsme jen obyčejní lidí
snad byjsme na to měli jít pozvolna

ber to lehce, oh oh, tentokrát to vezmeme pozvolna
ber to lehce, oh oh, tentokrát to vezmeme pozvolna

tohle není film, ne
ne všechno má pohádkový konec
každým dnem se to stává zmatenější
někdy je to jako dar z nebec
a pak se znovu obrátíme k peklu
políbíme se, nechť nas zdokonalí cesta životem

já zavěsím (telefon) a ty voláš
vzestupujeme a padáme
cítime se tak, jakoby jsme se vzdalovali
tak jako naše pokusy o zbížení
dáváme si druhé šance
není to nesmysl
stále chci, aby si zůstala

jsme jen obyčejní lidé
nevíme, kterou cesou dále jít
jenže jsme jen obyčejní lidí
snad byjsme na to měli jít pozvolna

ber to lehce, oh oh, tentokrát to vezmeme pozvolna
ber to lehce, oh oh, tentokrát to vezmeme pozvolna

možná budeme žít a poučíme se
možná se roztřeštíme a zhoříme
možná zůstaneš
možná odejdeš
možna se vrátíš
možná další boj
možná ho nezvladneme
možná se zdokonalíme
to nikdy nemůžeme vědět
zlato, ty a já

jsme jen obyčejní lidé
nevíme, kterou cesou dále jít
jenže jsme jen obyčejní lidí
snad byjsme na to měli jít pozvolna, hey

jsme jen obyčejní lidé
nevíme, kterou cesou dále jít
jenže jsme jen obyčejní lidí
snad byjsme na to měli jít pozvolna

ber to lehce, oh oh, tentokrát to vezmeme pozvolna
ber to lehce, oh oh, tentokrát to vezmeme pozvolna
ber to lehce, lehce

Crash Test Dummies - Mmm mmm mmm + překlad

7. října 2007 v 20:00 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
Once there was this kid who got into an accident and
couldn't come to school, but
when he finally came back his hair had turned from
black into bright white
He said that it was from when the cars smashed soooo hard...

Mmm Mmm Mmm Mmm

Once there was this girl who wouldn't go and change with
the girls in the changeroom
and when they finally made her, they saw birthmarks
all over her body
She couldn't quite explain it they'd always just been there

Mmm Mmm Mmm Mmm

But both girl and boy where glad, this one kid had it
worse than that

Cause then, there was this boy whose parents made him come
directly home right after school,
and then when they went to their church, their shock
had leashed all over the churchfloor
He couldn't quite explain that they always just gone
there...

Mmm Mmm Mmm Mmm

Mmm Mmm Mmm Mmm

Jednou bylo jedno dítě,
které mělo nehodu a tak nemohlo přijít do školy,
ale když se nakonec vrátilo,
jeho vlasy se změnily z černých na jasně bílé,
řekl, že to bylo od toho, jak ho auto tvrdě srazilo

Mmm mmm mmm

Jednou byla jedna dívka,
která se nechtěla chodit převlékat do převlékárny s ostatními dívkami,
když ji k tomu donutili, viděli,
že má po celém těle mateřská znaménka,
nebyla to schopná pořádně vysvětlit,
prostě tam byly pořád

Mmm mmm mmm

Ale oba,
dívka i chlapec, byli rádi,
že jedno dítě je na tom ještě hůř než oni

Byl jeden chlapec,
jehož rodiče ho nutili chodit hned po škole domů
a když šli do kostela, jejich pudlík tam musel být uvázaný,
chlapec nebyl schopný pořádně vysvětlit,
že tam prostě chodili vždy

Hmm mmm mmm