Září 2007

Photolab - Ecstasy of Amsterdam + překlad

16. září 2007 v 11:24 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
There are big yellow suns on all the blue skies
shining down every day round every corner
I'm going to ask the suns shining to blue eyes
looking for a new way where all is over.
Ref: Lalalalala ecstasy of freedom lalalalala ecstasy of freedom
Always thinking about I will find lovely place
where i don't have to run before the shining suns
It's all about place without sun all I can think about
I know one of the best it seems to be Amsterdam
Amsterdam…
Ref: Lalalalala ecstasy of freedom lalalalala ecstasy of freedom
Extaze z Amsterdamu
Na modrých oblohách jsou velká žlutá slunce,
svítící každý den na každý roh.
Chystám se zeptat sluncí, svítících do modrých očí,
hledaám nový zpusob, jak všecno skončit
Ref: Lalalalala extáze z Londýna, lalalalala extáze Amsterdamu
Neustále přemýšlím o tom, že najdu skvělý místo,
kde nebudu muset utíkat před zářícími slunci.
Všechno je o místě, kde slunce nesvítí, všechno,
o čem přemýšlím.
Znám jedno z nejlepších. Je to asi Amsterdam.
Amsterdam...
Ref: Lalalalala extáze z Londýna, lalalalala extáze Amsterdamu 4x

Garbage - Androgyny + překlad

11. září 2007 v 18:12 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
When everything is going wrong
And you can't see the point of going on
Nothing in life is set in stone
There's nothing that can't be turned around

Nobody wants to be alone
Everybody wants to love someone
Out of the tree go pick a plum
Why can't we all just get along

Boys
Boys in the girl's room
Girls
Girls in the men's room
You free your mind in your androgyny
Boys
Boys in the parlor
Girls
They're getting harder
I'll free your mind in your androgyny

No sweeter a taste that you could find
Than fruit hanging ripe upon the vine
There's never been an oyster so divine
A river deep that never runs dry

What you need
What you need
What you need
What you need
What you need
What you need
What you need
What you need
What you need
What you need
What you need

The birds and the bees they hum along
Like treasure they twinkle in the sun
Get on board and have some fun
Take what you need to turn you on

Boys
Boys in the girl's room
Girls
Girls in the men's room
You free your mind in your androgyny
Boys
Boys in the parlor
Girls
They're getting harder
I'll free your mind
I'll free your mind
I'll free your mind
I'll free your

Boys
Behind closed doors and under stars
Girls
It doesn't matter where you are
Boys
Collecting jewels that catch your eyes
Girls
Don't let a soulmate pass you by

Boys in the girl's room
Girls in the men's room
You free your mind in your androgyny
Boys in the parlor
They're getting harder
I'll free your mind
I'll free your mind

Boys in the girl's room
Girls in the men's room
You free your mind in your androgyny
Boys in the parlor
They're getting harder
I'll free your mind
I'll free your mind
I'll free your mind
I'll free your

Boys
Girls
Boys
Girls

Androgynie

Když se všechno pokazí
A nechápete, proč to tak je
Nic v životě není na pořád
Není nic, co se nedá změnit

Nikdo nechce být sám
Každý chce někoho milovat
Ze stromu si můžete utrhnout švestku
Proč spolu všichni prostě nemůžeme dobře vycházet?

Kluci
Kluci na dámských záchodcích
Holky
Holky na pánských záchodcích
Uvolníte svou mysl v androgynii
Kluci
Kluci v čekárně
Holky
Už jim tvrdnou
Osvobodím tvou mysl ve tvé androgynii

Není nic sladšího k nalezení
Než zralé ovoce visící na révě
Nikdy nebyla ústřice tak božská
A řeka tak hluboká, že nikdy nevyschne

Co potřebujete (10x)

Ptáci a včely bzučí okolo
Jako poklady se mihotají ve slunci
Nastupte na palubu a trochu se pobavte
Vezměte si, co potřebujete aby jste to rozjeli

Kluci
Kluci na dámských záchodcích
Holky
Holky na pánských záchodcích
Uvolníte svou mysl v androgynii
Kluci
Kluci v čekárně
Holky
Už jim tvrdnou
Osvobodím tvou mysl
Osvobodím tvou mysl
Osvobodím tvou mysl
Osvobodím tvou

Kluci
Za zamčenými dveřmi a pod hvězdami
Holky
Nezáleží na tom, kde jste
Kluci
Sbírající klenoty, které zajmou tvé oko
Holky
Nenechte svoji spřízněnou duši projít okolo

Kluci na dámských záchodcích
Holky na pánských záchodcích
Uvolníte svou mysl v androgynii
Kluci v čekárně
Už jim tvrdnou
Osvobodím tvou mysl
Osvobodím tvou mysl

Kluci na dámských záchodcích
Holky na pánských záchodcích
Uvolníte svou mysl v androgynii
Kluci v čekárně
Už jim tvrdnou
Osvobodím tvoji mysl
Osvobodím tvoji mysl
Osvobodím tvoji mysl
Osvobodím tvoji

Kluci
Holky
Kluci
Holky