Květen 2007

další..

25. května 2007 v 18:46 | topy |  Citáty
S krásnou ženou mluv o její moudrosti, s moudrou o její kráse!

Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba.

Život je krásný...ovšem záležina tom, přes jakou skleničku se na něj díváte.

Nezáleží na tom jak žít, ale žít.

Člověk není ani anděl, ani hloupé zvíře. Neštěstí je, že se jim stává ve chvíli, kdy ze sebe začne dělat anděla.

Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně k tomu ma nejmín důvodů.

Skutečný optimsmus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.

Lidé nejsou horší, než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je ted důkladnější.

Poznání hranic je předpokladem pro jejich rozšíření.

Člověk, ktery se dívá jen přes růžové brýle, oslepne.

Lidé nejvíce mluví když nemají o čem.

Historici jsou lidé, kteří se snaží předpovědět budoucnost.

Člověk lehce zakopne o kámen, který mu spadl ze srdce.

Ti, kteří slibují na zemi ráj, vždy vytvářejí peklo.

Mnozí si jen myslí, že myslí.

Tak jsme si zvykli na přetvářku před druhými, že se přetvařujeme i před sebou samými.

Chceš-li býti rozumný, nauč se rozumně se tázati, pozorně naslouchati, klidně odpovídati ,a když nemaš co říci přestaň mluviti.

Pokud se na světě objeví skutečně vlelký člověk, poznáme ho podle toho, že se proti němi spolčí všichni hlupáci.
Bez lenosti není pokroku:Protože člověk byl líný veslovat, vynalezl parní loď, protože byl líný chodit pěšky, vynalezl auto, aby večer usnul, vynalezl televizi.
Mnozí lidé líbají ruku kterou by nejraději usekli.

R.E.M. - Everybody Hurts + překlad

24. května 2007 v 18:49 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
When the day is long, and the night,
the night is yours alone.
And you're sure you've had enough
of this life to hang on.
Don't let yourself go,
cause everybody cries,
and everybody hurts.

Sometimes,
sometimes everything is wrong.
Now it's time to sing along hold on,
when your day is night alone
hold on. hold on.
when you feel like let him go.

You think you've had too much
of this life to hang on.
Cause everybody hurts,
to comfort in your friends,
everybody hurts.

Don't throw your hand, ho-old on.
Don't throw your hand.
If you feel like you're alone.
No, no, no, not alone.

If you're on your own of this life,
the days and nights alone.
When you think you've had too much
of this life, to hang on.
For everybody hurts,
for sometimes everybody cries.
Everybody hurts.

Sometimes everybody hurts.
Sometimes, hold on, hold on, hold on,
hold on, hold on, hold on (fade out)

Každý někdy trpí

Když den je dlouhý
A noc, noc je Tvojí samotou
Když jsi si jistá,
že už máš dost tohoto života
Pak vytrvej

Nenech svou mysl odejít
Každý někdy pláče
a každý někdy trpí

Někdy je vše špatně
Pak je na čase zpívat dál
Pokud Tvůj den je osamělou nocí (vytrvej, vytrvej)
Pokud se cítíš jako bys chtěla odejít (vytrvej)
Pokud myslíš, že už máš dost tohoto života
Pak vytrvej

Každý někdy trpí
Najdi útěchu u svých přátel
Každý někdy trpí
Neskládej ruce do klína
Ó ne, neskládej ruce do klína
Pokud se cítíš opuštěně
Ne, ne, ne, nikdy nejsi sama

Pokud jsi sama v tomto životě
Dny i noci jsou dlouhé
Pokud ale myslíš,
že už máš dost tohoto života
Pak vytrvej

Jasně, každý někdy trpí
Každý někdy pláče
A každý někdy trpí

Tak vytrvej...

Nikdy nejsi sama...Lostprophets - A Town Called Hypocrisy + překlad

23. května 2007 v 20:09 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
Can you take this broken boy?
And put the pieces back as one?
Though he has all of his toys...
He is never having fun

Because it's not enough
Now we're growing up
We are giving up
We are moving on
Because its not enough
We were growing up
We are giving up
And I won't hear what you say so...

Save your sympathy
Who do you think you're fooling?
Everything is dead!
Now you welcome me,
To a town called hypocrisy

Save your sympathy
Who do you think you're fooling?
Everything is dead!
Now you welcome me,
To a town called hypocrisy

(Town Called Hypocrisy)

Can you take this lonely girl?
I pick her up from off the ground
'cause theres no pride, to be found
When you follow sheep around
And no future here, no future
For us in this town

Because it's not enough
Now we're growing up
We are giving up
We are moving on
Because its not enough
We were growing up
We are giving up
And I won't hear what you say so...

Save your sympathy
Who do you think you're fooling?
Everything is dead!
Now you welcome me,
To a town called hypocrisy

Save your sympathy
Who do you think you're fooling?
Everything is dead!
Now you welcome me,
To a town called hypocrisy

La la la
Lalalalalalalala la la
Lalalalalalalala la la
Lalalalalalalala la la

(lalalalalalalala la la)
Because it's not enough
Now we're growing up
(lalalalalalalala la la)
We are giving up
We are moving on
(lalalalalalalala la la)
Because its not enough
We were growing up
(lalalalalalalala la la)
We are giving up
And I won't hear what you say so...

Save your sympathy
Who do you think you're fooling?
Everything is dead!
Now you welcome me,
To a town called hypocrisy

Save your sympathy
Who do you think you're fooling?
Everything is dead!
Now you welcome me,
To a town called hypocrisy

Město zvané Pokrytectví

Můžete vzít tohoto rozbitého chlapce?
A složit kusy zpět do jednoho?
Ačkoli má všechny jeho hračky...
On se nikdy nezabavil

Protože to není dost
Teď my jsme dorůstající
My se hýbeme

Protože to není dost
My jsme už vyrostli
My jsme ustoupili
A já neposlouchám co říkáte tak...

Zachraňte si sympatie
Kdo si myslíš, že jsi podvádějící?
Všechno je mrtvé!
Teď vy vítáte mě,
K městu zvaném pokrytectví

Zachraňte si sympatie
Kdo si myslíš, že jsi podvádějící?
Všechno je mrtvé!
Teď vy vítáte mě,
K městu zvaném pokrytectví

(město zvané pokrytectví)

Můžeš vzít tuto osamělou dívku?
Zdvihnu ji ze země
Protože tu není žádná hrdost, být nalezený
Kdy vy následujete ovce kolem
A není tu žádná budoucnost, žádná budoucnost
Pro nás v tomto městě

Protože to není dost
Teď my jsme dorůstající
My se hýbeme

Protože to není dost
My jsme už vyrostli
My jsme ustoupili
A já neposlouchám co říkáte tak...

Zachraňte si sympatie
Kdo si myslíš, že jsi podvádějící?
Všechno je mrtvé!
Teď vy vítáte mě,
K městu zvaném pokrytectví

Zachraňte si sympatie
Kdo si myslíš, že jsi podvádějící?
Všechno je mrtvé!
Teď vy vítáte mě,
K městu zvaném pokrytectví

La la la
Lalalalalalalala la la
Lalalalalalalala la la
Lalalalalalalala la l
(lalalalalalalala la la)

Protože to není dost
My jsme už vyrostli
(lalalalalalalala la la)
My jsme ustoupili
My se hýbeme
(lalalalalalalala la la)
Protože to není dost
Teď my jsme dorůstající
(lalalalalalalala la la)
My jsme ustoupili
A já neposlouchám co říkáte tak...

Zachraňte si sympatie
Kdo si myslíš, že jsi podvádějící?
Všechno je mrtvé!
Teď vy vítáte mě,
K městu zvaném pokrytectví

Zachraňte si sympatie
Kdo si myslíš, že jsi podvádějící?
Všechno je mrtvé!
Teď vy vítáte mě,
K městu zvaném pokrytectvíLinkin Park - From The Inside + překlad

21. května 2007 v 19:04 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
I don't know who to trust, no suprise
(Everyone feels so far away from me)
Heavy thoughts sift through dust
And the lies
(Trying not to break,
But I'm so tired of this deceit
Everytime I try to make myself
Get back up on my feet
All I ever think about is this
All the tiring and time between
And how trying to put my trust in you
Just takes so much out of me)

[Chorus:]
I'll take everything from the inside
And throw it all away
'Cause I swear, for the last time
I won't trust myself with you

Tension is building inside, steadily
(Everyone feels so far away from me)
Heavy thoughts forcing their way, out of me
(Trying not to break
But I'm so tired of this deceit
Everytime I try to make myself
Get back up on my feet
All I ever think about is this
All the tiring and time between
And how, trying to put my trust in you
Just takes so much out of me)

[Chorus:]
Take everything from the inside
And throw it all away
'Cause I swear, for the last time
I won't trust myself with you

I won't waste myself on you!
You! [x2]
Waste myself on you!
You! [x2]

[Chorus: Repeat (x2)]

You! [x2]

Zevnitř


Už nevím komu věřit
Žádné překvapení
Všichni se cítí ode mně tak vzdálení...
Silné myšlenky skrz písek jsem přesil
a taky lži...

Snažím se nepadnout
a jsem tak unavený z těchhle klamů
vždy když se z nich pokusím dostat
Dostat se zpět na nohy
To je všechno na co jsem kdy myslel
Všechna únava mezi časem
A jak?
Pokouším se ti věřit
Ale bereš toho ze mě tolik...

Vzít všechno zevnitř
a všechno zahodit
Protože přísahám
naposled
nebudu ti důvěřovat.

Napětí ve mě roste
pomalu
Všichni se ode mě cíti tak vzdáleni
Silné myšlenky jim ukazují cestu
ode mně

Snažím se nepadnout
a jsem tak unavený z těchhle klamů
vždy když se z nich pokusím dostat
Dostat se zpět na nohy
To je všechno na co jsem kdy myslel
Všechna únava mezi časem
A jak?
Pokouším se ti věřit
Ale bereš toho ze mě tolik...

Vzít všechno zevnitř
a všechno zahodit
Protože přísahám
naposled
nebudu ti důvěřovat.
nezničím se kvůli tobě! tobě! tobě!
nezničím se kvůli tobě! tobě! tobě!

Já...
Beru všechno zevnitř
a všechno zahazuji
Protože přísahám
naposled
nebudu ti důvěřovat. Tobě, tobě.


Linkin Park - Breaking The Habit + překlad

21. května 2007 v 18:41 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
Memories consume
Like opening the wound
I'm picking me apart again
You all assume
I'm safe here in my room
[unless I try to start again]
I don't want to be the one
The battles always choose
Cause inside I realize
that I'm the one confused

I don't know what's worth fighting for
Or why I have to scream
I don't know why I instigate
And say what I don't mean
I don't know how I got this way
I know it's not alright
So I'm
Breaking the habit (2×)
Tonight

Clutching my cure
I tightly lock the door
I try to catch my breath again
I hurt much more
Than anytime before
I had no options left again

I don't want to be the one
The battles always choose
Cause inside I realize
That I'm the one confused

I don't know what's worth fighting for
Or why I have to scream
I don't know why I instigate
And say what I don't mean
I don't know how I got this way,
I'll never be alright
So I'm
Breaking the habit (2×)
Tonight

I'll paint it on the walls
Cause I'm the one at fault
I'll never fight again
And this is how it ends

I don't know what's worth fighting for
Or why i have to scream
But now I have some clarity
To show you what I mean
I don't know how I got this way
I'll never be alright

So I'm
Breaking the habit (3×)
Tonight

Odvykání


Vzpomínám a tím
Jako bych rozdíral rány
Znovu se rozkládám
Všichni si myslíte, že
Jsem ve svém pokoji v bezpečí
Dokud se nepokusím
Znovu začít

Nechci být tím
Kdo magicky přitahuje sváry
Protože ve svém nitru zjišťuju, že
Jsem tím, kdo je zmatený

Nevím, za co stojí bojovat
Nebo proč musím křičet
Nevím, proč provokuju
A říkám, co si nemyslím
Nevím, jak jsem se tím stal
Vím, že to není správné
Proto si odvykám
Odvyknu si, ještě dnes večer

Upínám se k vyléčení
Pevně zamykám dveře
Znovu se snažím zhluboka nadechnout
Ublížil jsem mnohem víc
Než kdy předtím
Už nemám na výběr

Nechci být tím
Kdo magicky přitahuje sváry
Protože ve svém nitru zjišťuju, že
Jsem tím, kdo je zmatený

Nevím, za co stojí bojovat
Nebo proč musím křičet
Nevím, proč provokuju
A říkám, co si nemyslím
Nevím, jak jsem se tím stal
Vím, že to není správné
Proto si odvykám
Odvyknu si, ještě dnes večer

Namaluju to na zeď
Protože, já za to můžu
Už nikdy nebudu bojovat
A takhle to končívá

Nevím, za co stojí bojovat
Nebo proč musím křičet
Ale teď to vidím zřetelněji
Abych ti mohl říct, co si myslím
Nevím, jak jsem se tím stal
Nikdy nebudu v pořádku
Tak si odvykám
Odvykám si
Odvyknu si, ještě dnes večer2.spřátelenej blog...teeeda de to rychle:D

20. května 2007 v 16:30 | topy |  Blog
Souuu...taaak tu mate druhej spřátelenej blog...nuuu:

www.sexy-pcd.blog.cz


Pet Shop Boys - Sé A Vida E + překlad

19. května 2007 v 16:11 | Topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
Come outside and see a brand new day
The troubles in your mind will blow away
It's easy to believe they're here to stay
But you won't find them standing in your way

Se a vida e I love you
Come outside and feel the morning sun
Se a vida e I love you
Life is much more simple when you're young
Come on essa vida e
That's the way life is
That's the way life is

Although we see the world through different eyes
We share the same idea of paradise
So don't search in the stars for signs of love
Look around your life you'll find enough

Se a vida e I love you
Come outside and feel the morning sun
Se a vida e I love you
Life is much more simple when you're young
Come on essa vida e
That's the way life is
That's the way life is

Why do you want to sit alone in gothic gloom
surrounded by the ghost of love that haunt your room ?
Somewhere there's a different door to open wide
You gotta throw those skeletons out of your closet and come outside

So you will see a brand new day
The troubles in your mind will blow away
It's easy to believe they're here to stay
but you won't find them standing in your way

Se a vida e I love you
Come outside and feel the morning sun
Se a vida e I love you
Life is much more simple when you're young
Come on essa vida e
That's the way life is
That's the way life is

Takový je život

Vyjdi z ulity a uvidíš zase nový den
Starosti se rozplynou
Je snadné uvěřit, že tu jsou navždy,
ale nebudou ti překážet v cestě

Takový je život
Já tě miluji
Vyjdi z ulity a užij si ranního slunce
Takový je život
Já tě miluji
Život je mnohem snazší, když jsi mladý
Takový je život

Ačkoliv vidíme svět rozdílně,
sdílíme stejnou představu ráje
Tak nehledej náznaky lásky ve hvězdách,
rozhlédni se kolem a najdeš jí hodně

Takový je život
Já tě miluji
Vyjdi z ulity a užij si ranního slunce
Takový je život
Já tě miluji
Život je mnohem snazší, když jsi mladý
Takový je život

Proč chceš sedět sám v zasmušilosti,
obklopený duchy lásky, kteří se o tebe pokouší
Kdesi jsou dveře, které bys měl otevřít
Měl bys vyhodit kostlivce ze šatníku a vyjít z ulity

Tak uvidíš úplně nový den
Starosti se rozplynou
Je snadné uvěřit, že tu jsou navždy,
ale nebudou ti překážet v cestě

Takový je život
Já tě miluji
Vyjdi z ulity a užij si ranního slunce
Takový je život
Já tě miluji
Život je mnohem snazší, když jsi mladý
Takový je život1.spřátelenej blog..wow:D

18. května 2007 v 19:58 | topy |  Blog
Už bylo na čase nějakej spřátelit

takže tady je:
http://star-eva-longoria.blog.cz/

Coldplay - Talk + překlad

15. května 2007 v 19:40 | topy |  Texty + překlady k písničkám + videa
Oh brother I can't, I can't get through
I've been trying hard to reach you 'cause I don't know what to do
Oh brother I can't believe it's true
I'm so scared about the future and I wanna talk to you
Oh I wanna talk to you

You can take a picture of something you see
In the future where will I be?
You can climb a ladder up to the sun
Or a write a song nobody has sung
Or do something that's never been done

Are you lost or incomplete?
Do you feel like a puzzle, you can't find your missing piece?
Tell me how do you feel?

Well I feel like they're talking in a language I don't speak
And they're talking it to me

So you take a picture of something you see
In the future where will I be?
You can climb a ladder up to the sun
Or write a song nobody has sung
Or do something that's never been done
Or do something that's never been done

So you don't know where you're going and you wanna talk
And you feel like you're going where you've been before
You tell anyone who'll listen but you feel ignored
Nothing's really making any sense at all, let's talk

Let's talk, let's talk, let's talk.

Povídat si

Oh brácho, já nemůžu, prostě se přes to nemůžu dostat
Fakt jsem se snažil k tobě dostat, protože nevím, co dělat
Oh brácho, nemůžu uvěřit, že je to pravda
Jsem tak vyděšený z budoucnosti a chci s tebou mluvit

Oh chci s tebou mluvit

Můžeš vyfotit něco co vidíš
V budoucnosti, kde já budu?
Můžeš vylézt po žebříku ke slunci
Nebo napsat song, kterej nikdo nezpíval
Nebo prostě udělat něco, co ještě nikdo neudělal

Jsi ztracený nebo neúplný?
Cítíš se jako puzzle a nemůžeš najít chybějící kousek?

Řekni mi jak se cítíš
Já se cítím jako kdyby mluvili jazykem, kterýmu nerozumím
A mluví na mě

Tak vyfoť něco, co vidíš
Kde já budu v budoucnosti?
Můžeš vylézt po žebříku ke slunci
Nebo napsat song, kterej nikdo nezpíval
Nebo prostě udělat něco, co ještě nikdo neudělal

Tak udělej něco, co ještě nikdo předtím neudělal

Takže ty nevíš kam jdeš a chceš mluvit.
Ale cítíš se, jako kdybys šel tam, kde už jsi byl
Řekneš to každému, kdo bude poslouchat, ale stejně si připadáš ignorovaný
A nic vlastně nedává vůbec smysl.

popovídejme si
popovídejme si


Colorfull

9. května 2007 v 14:40 | topy |  Avatary

romantic

9. května 2007 v 14:17 | topy |  Avatary

boty

9. května 2007 v 13:49 | topy |  Avatary

můj blog

1. května 2007 v 15:18 | topy